English | چهارشنبه, ۲۴ مرداد , ۱۳۹۷

الکترونیک قدرت

ردیفنام پروژهحجم پروژه (میلیون ریال)کارفرمادرصد پیشرفت
1راه اندازی آزمایشگاه LED
2طراحی و ساخت سولار کلکتور

طراحی سایت توسط فراکارانت